ARoTMM - IFToMM Bucharest
Publicatii

Publicatii

1.      Comănescu,A., Comănescu D., Ungureanu, L., Boblea D., Boblea, L,  MECANISME–Analiza şi Sinteza, Modelarea,  Simularea şi  Optimizarea Sistemelor Mecanice, Editura POLITEHNICA – PRESS, în curs de publicare, 350 pag., 2021;

2.      Comănescu,A., Comănescu D., Dugaesescu, I., Ungureanu, L.,Alionte, G. C., Modelarea şi Simularea Mecanismelor şi a Sistemelor Biomorfe, Editura POLITEHNICA – PRESS, ISBN  978606-515-857 -3,  275 pag., 2019.

3.      Comănescu D., Comănescu,A., Dugaesescu, I., Alionte, G. C.,  Echipamente Periferice – Studii de caz,  Editura POLITEHNICA – PRESS, ISBN 978-606-515-116-1, vol. I. ISBN-978-606-515-117-8, 355 pag., 2010..

4.      Comănescu D., Comănescu,A., Dugaesescu, I., Alionte, G. C.,  Echipamente Periferice – Studii de caz, Editura POLITEHNICA – PRESS, ISBN 978-606-515-116-1, vol. II. ISBN-978-606-515-118-5, 289 pag. 2010.

5.      Comanescu Adr., Comănescu D., Dugaesescu, I., Boureci, Adr., Bazele modelării mecanismelor, Editura Politehnica-PRESS, ISBN: 978-973-7838-88-9, Bucureşti 2010, (pagini 276),

6.      Comănescu D., Comănescu,A., Alionte, G. C., Dugaesescu, I., Dinescu, P. D., Apostolescu, C. T., Cartal, L. A., Tehnici Multimedia Editura Universitara, vol. I, ISBN 978-973-749-534-1, Bucuresti 2009, (449 pagini)

7.      Comănescu D., Comănescu,A., Alionte, G. C., Dugaesescu, I., Dinescu, P. D., Apostolescu, C. T., Cartal, L. A., Tehnici Multimedia Editura Universitara, vol. II, ISBN 978-973-749-535-8, Bucuresti 2009, (413 pagini)

8.      Comănescu D., Comănescu,A., Alionte, G. C., Dinescu, P. D.,Dugaesescu, I., Echipamente Periferice si de Automatizare-Concepte Constructive si Functionale, Editura Prouniversitaria, partea I, ISBN 978-973-129-490-2, Bucuresti 2009, (461 pagini)

9.      Comănescu D., Comănescu,A., Badea D.M., Dinescu, Mihai Avram, Despina Duminică, Răzvan Boboc, Andrei Mihaiţă,  Benchmarking Analiza si Competitivitate, Editura Universitara, ISBN: 978-973-748-317-0, Bucuresti, 2008, (300 pagini)

10.   Comănescu D., Comănescu Adr., Badea D.M., Dinescu D.P., Avram M., Duminică D., Boboc R., Mihaiţă A., Benchmarking Eficienta si Calitate, Editura Universitara, ISBN: 978-973-749-393-4, Bucuresti, 2008, (250 pagini)

11.   Comanescu Adr., Comănescu D., Geogescu L., Bazele analizei si sintezei mecanismelor cu memorie rigida, Editura Politehnica-PRESS, ISBN: 978-973-7838-88-9, Bucuresti, 2008, (150 pagini),

12.   Comanescu, D., Comanescu, A., Stefan, D., Notiuni de Asamblarea si Testarea Echipamentelor de Calcul şi Birotica, Editura MATRIX-ROM, Bucuresti, 2003, ISBN 973-685-597-X., 354 pag.

13.   Rizescu, C., I., Comanescu, D., M., Udrea, C., Rizescu, D., Lucrari de laborator la MECANISME SI ELEMENTE CONSTRUCTIVE DE APARATE, Editura MAN-DELY, Bucuresti, 2003, ISBN: 973-85681-1-0, (103 pagini)